ARŞİV
HAZİRAN 2014 SAYI 109
OCAK 2014 Sayı 104
MAKİNE İHTİSAS KASIM SAYI:103
EYLÜL -SAYI 102
HAZİRAN Sayı :100
MAYIS 2013 SAYI 99
ŞUBAT 2013 SAYI 97
OCAK 2013 SAYI 96
ARALIK 01.12.2012 SAYIS.95
OCAK 2012 Sayı 86
TEMMUZ Sayı:83
HAZİRAN.2011-SAYI:82
NİSAN 2011 SAYI 81
OCAK 2011 SAYI 78
SAYI 75
SAYI 74
MAYIS SAYI 73
MART SAYI - 72
ŞUBAT 2010 Sayı 71
Ocak 2010 Sayı 70
KASIM 2009 Sayı 69
TEMMUZ 2009 SAYI: 68
SAYI 67
SAYI 66
sayı 65


ANKET
   Sistemde aktif bir anket bulunmamaktadır.

DÖVİZ KURLARI
Dolar ($) : 2,33
Euro (€) : 1,96
 


ÇELİK NEDİR ?ÇELİK, bir Demir (Fe) Karbon (C) alaşımıdır. C?dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur.

  Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin kimyasal bileşimi ve çeliğin içyapısıdır. Çeliğe değişik oranlarda alaşım elementleri katılabileceği gibi, çeşitli işlemler (ıslah, normalizasyon vs.) ile içyapı da kontrol edilerek kullanım amacına göre değişik özelliklerde çelik elde edilir.

Manganez (Mn), Fosfor (P), Kükürt (S) ve Silisyum (Si) üretim sırasında hammaddeden kaynaklanan elementler olup, çelik bünyesinde belirli oranlarda bulunur. Diğer elementler ise (Cr, Ni vs.) ferro-alyajlar halinde istenilen miktarlarda çelik bünyesine ilave edilir.

Çelik demir cevherinden veya hurdadan geri dönüşüm ile iki şekilde üretilmektedir. Sıvı çelik üretildikten sonra döküm ile ingot olarak veya sürekli döküm yöntemi ile kütük veya blum olarak şekillendirilir.

Vasıflı Çelikler alaşımsız, düşük alaşımlı ve alaşımlı çelikler olup, kitlesel olarak üretilen çeliklerden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bu noktalar;
? Üretim yöntemi,
? Üretim araçları,
? Alt limitlerde bulunan S, P ve diğer empüritelerin ile çözünmüş gaz miktarları.

Çelikler genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;
? Karbon ve alaşımlı çelik olarak bileşimlerine göre,
? Üretim yöntemlerine göre
? Son üretim yöntemine göre
? Ürün şekline göre
? Kullanım yerleri, üretim programları ve deoksidasyon durumlarına göre

Çeliklerin temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;? Çeliklerin büyük çoğunluğu ısıl işlemlere karşı duyarlıdır. Kimyasal bileşimin yanı sıra uygulanan ısıl işlemler sonucunda istenen sertlik, mekanik ve fiziksel özellik, elektriksel özellik, korozyona ve yüksek sıcaklığa dayanım özelliklerine tam olarak kavuşturulabilir.
? Çelikler yapılarının gerektirdiği sıcaklıklara kadar ısıtıldıklarında şekillenme özelliğine kavuşur. (Haddeleme, Presleme, Dövme)
? Ayrıca kimyasal bileşim ve içyapı olarak uygun olan çelikler haddeleme, presleme gibi yöntemlerle soğuk olarak da şekillendirilebilir.
? Talaş kaldırıcı tezgâhlarda işlenerek, istenilen şekil ve yüzey düzgünlüğüne getirilebilir.
? Kimyasal bileşim olarak uygun olan çelikler kaynak işlemi ile birleştirilebilir.
? Çeliklerin büyük bir bölümü çeşitli yöntemler ile metal ile kaplanmaya, emaye yapılmaya, boyanmaya ve plastik maddeler ile kaplanmaya elverişlidir.
ULUSLAR ARASI ÇELÝK STANDARTLARI

TS ? Türk Standartları

Çeliklerle ilgili Türk Standartları?nın hazırlanmasında DIN-Alman Standartları esas alınmış olup, Alman Standartları bölümünde yer alan açıklama ve örnekler Türk Standartları için de geçerlidir.

DIN ? Alman Standartları
Alman Standartlarında malzeme tanımlaması için 3 değişik sistem kullanılmaktadır.

1. Malzeme Numarası
2. Çeliğin çekme dayanımına göre kısa işareti
3. Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
? Karbon Çelikleri
? Düşük Alaşımlı Çelikler
? Yüksek Alaşımlı Çelikler

Malzeme Numarası

Malzeme Numarası X . X X X X
Malzeme Cinsi
(Çelik için 1)
Çelik Türü
Çelik Türü
(Alt Grubu)
Sıra Numarası


Çeliğin Çekme Dayanımına Göre Kısa Ýşareti:

Çeliğin minimum çekme dayanımı (Kgf/mm2) esas alınarak gösterilir.

Örn: St 37

En az 37 Kgf/mm2 veya 370 N/mm2 çekme dayanımına sahip olan çeliği tanımlar.

Çeliğin Kimyasal Analizine Göre Kısa Ýşareti:

? Karbon Çelikleri
?C? ön harfi ile tanımlanır ve ?C? harfinden sonra gelen sayı yüzde C miktarının 100 katını gösterir.

Ayrıca diğer özellikler ?C? harfinden sonra k, m, q ve f harfleri konularak tanımlanmaktadır.

? Düşük Alaşımlı Çelikler
Alaşım elemanlarının ağırlık olarak toplam miktarı %5 veya %5? ten az çeliklerdir. Bu çeliklerin kısa işaretindeki ilk rakam Karbon miktarının 100 katı olup, bu sayıdan sonra alaşım elementi veya elementlerinin sembolleri ile daha sonraki sayı ve sayılarla da alaşım elementinin yüzde olarak ağırlıkları verilmektedir. Bu sayılar aşağıdaki alaşım elementi çarpanına bölünerek o elementin yüzde ağırlığı bulunur.

Cr, Mn, Si, Ni, Co, W için ?4?
Al, Cu, Pb, Mo, V, Ti, Zr, Ti, T için ?10?
C, S, P, N için ?100?
B için ?1000?
Örnek: 41Cr4
41 sayısı; 41/100 = 0,41 ortalama % C miktarını,
4 sayısı; 4/4 = 1 ortalama % Cr miktarını ifade eder.

? Yüksek Alaşımlı Çelikler
Alaşım elementlerinin ağırlık olarak toplam miktarı %5?ten fazla olan çeliklerdir. Yüksek alaşımı belirlemek için tüm ifadenin başına bir ?X? işareti konulmuştur. ?X? harfinden sonra gelen sayı ortalama C miktarının 100 katıdır. Bu sayıdan sonra alaşım elementlerinin sembolleri ile bunların yüzde olarak ağırlıklarının miktarları verilir. Tüm alaşım elementlerinin çarpanları ?1? olarak kabul edilir.

Örnek: X20Cr13
20 sayısı; 20/100 = 0,20 ortalama % C miktarını,
13 sayısı; 13/1 = 13 ortalama % Cr miktarını ifade eder.
SAE / AISI ? Amerikan Standartları
SAE ve AISI sistemlerinde malzemenin kısa işareti 4 veya 5 haneli sayı sistemi kullanılarak yapılır. 5 haneli sayı sistemi %C miktarı 1?in üzerinde olduğu zaman yapılır. Ýlk 2 rakam çelik türünü, diğer 2 veya 3 rakam ise %C miktarının 100 katıdır.
AFNOR-FRANSIZ? Fransız Standartları
Çeliğin Çekme Dayanımına göre kısa işareti (Örn:A35)
Çeliğin kimyasal analizine göre kısa işareti
? Isıl işlem uygulanabilen C çelikleri (CC işareti ile ifade edilir)
? Isıl işlem uygulanması gereken C çelikleri (XC işareti ile ifade edilir)
? Düşük alaşımlı çeliklerin ifade şekli DIN normundaki gibidir. Alaşım elementlerini ifade eden harflerden bazıları değişir fakat alaşım elementi çarpanları DIN normundaki gibidir.
? Yüksek alaşımlı çeliklerde DIN normundaki ?X? ibaresinin yerini ?Z? harfi alır. Alaşım elementleri çarpanları ise DIN normundaki gibi ?1? dir.

BS? Ýngiliz Standartları
BS standartlarında çeliklerin kısa işaretleri, kimyasal analizlerine göre altı (6) haneli sayı sembol sistemi kullanılarak verilir.

Ýlk üç hane Çelik türü ve ana grubunu, ortadaki hane çeliğin özelliğini belirten harf ve son iki hanede %C miktarının 100 katını ifade eder.

ÇELÝK TÜRÜ ANA GRUPLARI TANIMI
000 ? 199 KARBON ÇELÝKLERÝ, KARBON VE MANGANLI ÇELÝKLER
200 ? 240 OTOMAT ÇELÝKLERÝ
250 ? 299 SÝLÝSYUM VE MANGANLI YAY ÇELÝKLERÝ
300 ? 499 PASLANMAZ ÇELÝKLER, ISIYA DAYANIMLI ÇELÝKLER
500 ? 999 ALAŞIMLI ÇELÝKLER

HARFLER TANIMI
?A? Kimyasal analizi istenilen aralıklarda
?H? Sertleşebilirlik eğrisi istenilen sınırlar arasında
?M? Mekanik özelliklere ait değerler istenilen sınırlar arasında
?S? Paslanmaz çelikler
Y A P I Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.0038 St 37-2, S235JRG2 E24-2NE Fe 360 B Fe 3610B St3ps
1.0570 St 52-3, S355JO, S355J2G3 E36-3, E36-4 Fe 510 B, C, D Fe 510 D 1 FF SM490 A, B, C 17GS
1.0060 St 60-2, E335 A572Gr-65 A 60-2 Fe 60-2 Fe 590-2FN SM 570 St6ps
1.0070 St 70-2 A 70-2 Fe 70-2 Fe 690-2FN St0
1.1170 28Mn6 1330 20M5 C28Mn 150M19 SCMn1 28Mn6 30G
1.1231 Ck67 1070 XC68 C70 060A67 S70C 2C67 65G
1.0035 St 34-2 A33 Fe 320 Fe 310-0
1.0144 St 44-3 A573Gr-70 E 28-3 Fe 430B, Fe 430C Fe 430 D1FF SM 400 A, B, C St4kpKARBON Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L
T A B L O S U
MALZEME NO DIN AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.0301 C10 1010 XC10, AF34C10 C10, 1C10 040A10 S10C 10
1.0402 C22 1020 XC25, AF42C20 C20, C21, C25 055M15 S22C 20
1.0528 C30, C30E, Ck30 1030 XC32 C30 080 M 30 S30C C30E
1.0501 C35 1035 XC38, AF55C35 C35, 1C35 080A32, 35 S35C 35
1.0511 C40 1040 AF 60 C40 C40 080 M 40 C40
1.0503 C45 1045 1C45, AF65C45 C45, 1C45 080M46, 060A47 S45C 45
1.1206 C50E, Ck50, Cf53 1050 C50, C53 080 A 47 S50C C50E, C53 50
1.0535 C55 1055 1C55, AF70C55 C55, 1C55 070M55 S55C 55
1.1273 90Mn4 1090SEMENTASYON Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E
M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.7131 16MnCr5 5115 16MC4 16MnCr5 527 M 17, 590 H 17 16MnCr5 18ChG
16MnCrS5Pb
1.7147 20MnCr5 5120 20MC5 20MnCr5 SMnC 420H 18ChG
1.6587 17CrNiMo6 18NCD6 18NiCrMo7 17CrNiMo7
1.6523 21NiCrMo2 8620 20NCD2 21NiCrMo2 805 H 20, M20 SNCM 220 (H) 20NiCrMo2
1.7321 20MoCr4
1.0412 27MnSi5
1.5919 15CrNi6 3115 16NC6 14CrNi6
1.7262 15CrMo5 12CD4 SCM 415 H
1.7242 16CrMo4 18CrMo4 SCM 418H
19CN5
8622RH
815H17
820H17
EN35A
EN352
20NC6
1.6543 21NiCrMo 2-2 8622
A20H

ISLAH Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.7035 41Cr4 5140 42C4, 41Cr4 41Cr4 530 A 40, H40, M40 SCr440 (H) 41Cr4 40Ch
1.7218 25CrMo4 4130 25CD4, 25CrMo4 25CrMo4 SCM 420, 430 25CrMo4 20ChM
1.7223 42CrMo4 4140 42 CD 4 TS 42CrMo4 708 M 40 SCM 440 41CrMo4 40ChFA
1.7223, 1.7225, 1.2332 41CrMo4 4140 42CD4 38CrMo4, 41CrMo4 708 M 40 SCM440 41CrMo4 40ChFA
1.7228 50CrMo4 4150 50CrMo4 708 A 47 SCM445H 50CrMo4
1.6580 30CrNiMo8 4340 30CND8 817 A 37 SNCM 431 30NiCrMo8 40Ch2N2MA
1.6582 34CrNiMo6 4337 35NCD6 35NiCrMo6 KB 817 M 40 SNCM 447 34CrNiMo6 38Ch2N2MA
1.8915 51CrV4 50CV4, 51CrV4 50CrV4 735 A 51, H51 SUP 10 P460NL1
1.6546 40NiCrMo 2-2 8640 40NCD2 40NiCrMo2 (KB) 3111-Type 7 SNCM 240 38ChGNM
605M36 605 M 36 EN16
EN 16
1.2208 31CrV3

YAY Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.5026 55Si7 9255 55S7, 56SC7 55Si7 251 A 58 55Si7 55S2
1.5027 60Si7 9260 60S7 60Si7 251 A 60, 251 H 60 60S2
1.7108 60SiCr7 9262 60SC7, 61SC7 60SiCr8
1.8159 50CrV4, 51CrV4 6150 50CV4 50CrV4 735 A 51, H51 SUP 10 50ChGFA
1.5142 60SiMn5 20NiCrMo2
1.7176 55Cr3 5160, 5155 55C3 55Cr3 525A58, A60, H60 SUP 9A 55Cr3 50ChGA
54SiCrV6
62SiCr5

MÝKRO ALAŞIMLI Ç E L Ý K L E R Ý N K A L Ý T E M U A D Ý L
T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.5213 27MnSiVS6
1.5233 44MnSiVS6
44MnVS3
1.5231 38MnSiVS5 38MnVS5
30MnVS6
18MnNb6
StE 460 A663Gr.E FeE460KGN FeE460KG 4360-55F SM 520 B 18G2AFps
1.5217 20MnV6

OTOMAT Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.0715 9SMn28, 11SMn30 1213 S250 CF 9SMn28 230M07 SUM22 11SMn28
1.0718 9SMnPb28 12L13 S250Pb CF 9SMnPb28 SUM22L, 23L, 24L 12SMn35
1.0736 9SMn36 1214 S300 CF 9SMn36 SUM25
1.0737 9SMnPb36, 11SMnPb37 12L14 S300Pb CF 9SMnPb36 12SMnPb35

1.0726, 1.0727 35S20 1140 35MF6 35S20
1.0727 45S20, 46S20 1146
1117
1137
214 M 15
EN8M

44SMn28

PASLANMAZ Ç E L Ý K L E R K A L Ý T E
M U A D Ý L T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.4021 X20Cr13 420 X20Cr13 420S37 SUS 420 J1, JL X20Cr13 20Ch13
1.4031 X40Cr13, X38Cr13 X40Cr14 SUS 420 J2 40Ch13

BORLU Ç E L Ý K L E R K A L Ý T E M U A D Ý L
T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.7160 16MnCrB5
30MnB4Cr
15B16
15B34
15B41H
1.7138 SUP 11A
28MCB5
1.5511 35B2

KARBON TAKIM VE RULMAN Ç E L Ý K L E R Ý K A L Ý T E M U A D Ý L
T A B L O S U
MALZEME NO DIN SAE/AISI AFNOR UNI BS JIS EN GOST
1.3505 100Cr6 52100 100C6 100Cr6 535 A 99 SUJ2 SchCh15
1.1525 C80W1 C90 2EU C80KU CT80 U80 A-1/A-2
1.3520 100CrMn6

FASON ÝŞLEMLER
Bu işlemler genel olarak sıcak haddelenmiş malzeme yüzey kalitesinin ve ölçüsel toleranslarının yeterli olmadığı uygulamalarda, malzemelerin istenilen özelliklere getirilmesinde kullanılır. Malzemeler istenilen ölçülere yüzey işlemleri ile getirildiğinden üretimde işçilik, malzeme ve zamandan tasarruf sağlanır. Bu işlemler;

SOĞUK ÇEKME
Soğuk çekme işlemi ile

? Sıcak haddelenmiş malzemelerin daha dar toleranslara getirilmesi,
? Sıcak haddeye göre daha üstün yüzey kalitesinin elde edilmesi,
? Malzemeye soğuk deformasyon uygulanmasıyla, malzemenin sertliğinde ve mukavemetinde artışlar sağlanmaktadır.

Soğuk çekme işlemi ağırlıklı olarak St 37?2 ve otomat çeliklerine uygulanmaktadır. Hassas tolerans ve yüzey kalitesi istenen uygulamalarda, diğer çelik kaliteleri de soğuk çekilebilmektedir. Soğuk çekmeyle genellikle ISO h11 ölçüsel toleransları sağlanmaktadır.

KABUK SOYMA + DOĞRULTMA veya KABUK SOYMA + TAŞLAMA
Kimi uygulamalarda, özellikle helisel yay, denge çubuğu üretimi ve malzeme yüzeyine kaplama yapılacak malzemelerde kılcal çatlaklardan arınmış ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi gerekmektedir.

Soğuk haddelemeyle sıcak hadde sonrası oluşan kılcal çatlaklar yüzeye sıvanmaktadır. Kabuk soyma işlemi ile kılcal çatlaklar yüzeyden giderilir. Doğrultma ile de kabuk soyma işlemi sırasında malzemede doğrusallık sağlanırken yüzeyinde oluşan kabuk soyma izleri de giderilir. Kabuk soyma + doğrultma işlemiyle genellikle h11 toleransında çalışılabilmektedir. Kabuk soyma ve doğrultma tezgahlarının kapasitelerine ve özelliklerine bağlı olarak daha hassas toleranslarda da çalışılabilmektedir.

Daha hassas ölçü ve yüzey kalitesi istenen üretimlerde ise kabuk soyma+doğrultma sonrası malzemelere taşlama işlemi de uygulanmaktadır. Elde edilen toleranslar h11?den daha hassas olan h10, h9, h8 veya isteğe bağlı olarak daha hassas toleranslar olabilir.
Aşağıdaki tabloda soğuk çekme ve kabuk soyma + taşlama işlemlerinde kullanılan ISO toleransları yer almaktadır;

Ebat (mm) Çelik Çubuklar Ýçin ISO Toleransları
h6 h7 h8 h9 h10 h11 h13
0 - 1 0 -0.006 0 -0.014 0 -0.040 0 -0.060 0 -0.14
1 - 3 0 -0.006 0 -0.014 0 -0.040 0 -0.060 0 -0.14
3 - 6 0 -0.008 0 -0.018 0 -0.048 0 -0.075 0 -0.18
6 - 10 0 -0.009 0 -0.015 0 -0.022 0 -0.036 0 -0.058 0 -0.090 0 -0.22
10 - 18 0 -0.011 0 -0.018 0 -0.027 0 -0.043 0 -0.070 0 -0.110 0 -0.27
18 - 30 0 -0.030 0 -0.021 0 -0.033 0 -0.052 0 -0.084 0 -0.130 0 -0.33
30 - 50 0 -0.016 0 -0.025 0 -0.039 0 -0.062 0 -0.100 0 -0.160 0 -0.39
50 - 80 0 -0.46
80-120 0 -0.54
Tablo: Çelik çubuklar için ISO toleransları.

ISIL ÝŞLEM
Çeliklerin büyük çoğunluğu, içerdiği elementlere bağlı olarak ısıl işlemlere karşı duyarlıdır. Kimyasal bileşimin yanı sıra uygulanan ısıl işlemler sonucunda istenen sertlik, mekanik ve fiziksel özellik değerlerine ulaşılabilir.

Isıl işlemler çok çeşitli olup hem hammaddeye, hem de bitmiş ürünlere uygulanabilir. Genel olarak çelik hammaddelere uygulanan ısıl işlemler, ıslah, normalizasyon, yumuşatma tavlaması, küreselleştirme tavlaması, izotermik tavlama ve soğuk kesilebilirlik tavlaması olarak değerlendirilebilir. Isıl işlem türleri ve bu işlemlere literatürde verilen kısaltmalar aşağıdaki gibidir;

TAMAMLAMA ÝŞLEMLERÝ
Sıcak haddelenmiş malzemeye uygulanan, TAMAMLAMA işlemleri aşağıdaki gibidir;

? KUMLAMA
Yuvarlak ve kare ürünlerin yüzeylerinde bulunan tufal tabakasının temizlenmesinde kullanılır. Kumlama ile tufalsiz temiz bir yüzey elde edilir. Kumlama sonrası üstün bir yüzey temizliği kalitesi olan A Sa 2,5 yüzey temizliği kalitesinde malzemeler üretilir.

? DOĞRULTMA
Malzeme doğrultma topları arasından geçirilerek, üç noktada malzemeye kuvvet uygulanır ve doğrultulur. Ayrıca malzeme döndürülerek malzeme uzunluğunca doğrultmanın homojen yapılması sağlanır. Çemtaş doğrultma makinesinin diğer bir özelliği de yüzeydeki tufali kırarak atabilmesidir. Bu sayede malzeme doğrultulduğu gibi, aynı zamanda tufalden de arındırılmış olmaktadır. Doğrultma işlemiyle Ø 16?120 mm. arasındaki malzemeler 1 mm/m hassasiyetinde doğrultulmaktadır.

?YÜZEY ÇATLAK TESTÝ
10?100 mm. çapındaki sıcak haddelenmiş çelik çubukların yüzey hatalarının kontrol edilmesinde kullanılır. Kumlanmış ve doğrultulmuş malzemelerin yüzeylerindeki 0,1 mm. derinliğe kadar olan boyuna hataları tespit eder. Hata üzerine boya püskürtülerek hatalar malzeme üzerinde gösterilir. Taşlama ile giderilen hatalı malzemeler tekrar teste alınarak kontrol edilir. Sağlam olan çubuklar müşteriye sevk edilir.

Manyetik alan değişiminin algılanması prensibi ile çalışır. Test cihazının döner kafası üzerindeki iki adet kafa tarafından manyetik alan oluşturulur. Oluşturulan manyetik akı herhangi bir süreksizlik ile karşılaştığında bu süreksizliğin etrafından dolaşır. Manyetik alandaki bu değişiklik test cihazının probları tarafından algılanır ve elektrik sinyallerine dönüştürülür. Varolan çatlağın derinliği algılanan sinyalin şiddetine göre tespit edilir.
ŞEKÝL: YÜZEY ÇATLAK DERÝNLÝKLERÝ TABLOSU (EN 10221)

? ULTRASONÝK ÝÇ HATA TESTÝ
Malzemenin içyapısında bulunan hataların (kalıntı, boşluk, çatlak) tespitinde kullanılır. Makinaya Ø 10-110 mm. çapa sahip malzemeler girebilir. Ultrasonik ses dalgalarının yüzeyde ve iç yapıda bulunan hatalardan yansıma prensibi ile çalışır. Ses dalgaları herhangi bir süreksizlik ile karşılaştığında hatadan yansır ve proba geri döner. Geriye dönen dalgaları algılayan problar da hatayı tespit eder.

? SEYYAR SPEKTROMETRE
Sevkiyata hazır hale getirilen bütün malzemelerin müşteriye sevk edilemeden önce kimyasal analiz bazında kontrol edilir. Yüzey çatlak ve ultrasonik iç hata testinden geçen bütün malzemeler çubuk bazında %100 seyyar spektro ile kontrol edilir ve müşteriye %100 kontrol edilmiş ürünler sunulur.

Kaynak: www.cemtas.com.tr


Bu site en iyi Internet Explorer 6.0 üstü ve 1024x768 çözünürlükte görüntülenmektedir.
Copyright © 2014 MakineIhtisas.Com telif hakları M.S.G. İHTİSAS YAYINCILIK TANITIM HİZM.LTD.ŞTİ.’ye aittir.